Poziv za prikupljanje ponuda

BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija, OIB: 95202348925 (dalje u tekstu: Prodavatelj), objavljuje poziv na prikupljanje ponuda za otkup potraživanja od dužnika.

 

  • Poziv za prikupljanje ponuda