Informacije BKS Bank d.d. sukladno Odluci o javnoj objavi

Odluka o javnoj objavi bonitetnih zahtjeva kreditnih instituacija (NN br. 1/09., 75/09., 2/10. i 118/2011), koja za cilj ima povećanje transparentnosi u poslovanju kreditnih institucija, obvezuje iste na objavljivanje informacija o adekvatnosti jamstvenoga kapitala, izloženostima rizicima i sustavu upravljanja rizicima. 

Sukladno članku 10., stavka 2. gore navedene Odluke, BKS Bank d.d. objavljuje sljedeće informacije: