Transakcijski račun

BKS Banka svojim klijentima nudi otvaranje transakcijskog računa preko kojeg je omogućeno odvijanje platnog prometa na jednostavan i brz način kako unutar granica Hrvatske tako i sa inozemstvom.

Za otvaranje transakcijskog računa potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

 1. Rješenje o upisu u sudski registar odnosno u registar nadležnog tijela (svi upisi u sudski registar ili povijesni izvadak na kojem su vidljive sve promjene od osnivanja poslovnog subjekta)
 2. Akt nadležnog tijela o osnivanju, ako se poslovni subjekt ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakona
 3. Izvod iz zakona odnosno drugog propisa, ako je poslovni subjekt osnovan na temelju zakona odnosno drugog propisa
 4. Obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti od Državnog zavoda za statistiku
 5. Osobne iskaznice osoba ovlaštenih za raspolaganje računom - na uvid

 6. OIB-ove osoba ovlaštenih za raspolaganje računom / za zastupanje poslovnog subjekta


Napomena: Potrebno je dostaviti originale dokumenata na uvid i preslike dokumenata koje zadržava Banka

Pored gore navedene dokumentacije Banci je potrebno dostaviti i uredno popunjene dokumente:

 •  
  1. Zahtjev za otvaranje računa (3 primjerka)
  2. Ugovor o otvaranju računa te obavljanju platnog prometa (2 primjerka)
  3. Prijave potpisa (3 primjerka za svakog ovlaštenika)
  4. Podaci o stvarnim vlasnicima (1 primjerak).

Dokumentacija Banke može se preuzeti putem internet stranica Banke, osobno u Banci ili se na zahtjev poslovnog subjekta dokumentacija dostavlja poštom.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti osobno ili poštom na adresu sjedišta ili podružnice.

 

 • Zahtjev za otvaranje računa
 • Zahtjev za promjenu podataka o računu
 • Prijava potpisa
 • Podaci o stvarnim vlasnicima
 • Uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata na snazi od 02.08.2018.
 • Uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata na snazi od 01.08.2018.
 • Uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata na snazi od 01.01.2019.
 • Zahtjev za izdavanje dokumenta/potvrde
Servis za klijente

0800 257 257

Koristite usluge našeg servisa za klijente!

Servis za telefonski kontakt

Rado ćemo Vas nazvati kako bismo osobno odgovorili na Vaša pitanja.

Dogovoriti telefonski poziv!

Vaše mišljenje je bitno!

Kako bismo skupa bili još uspješniji, pozivamo Vas da podijelite s nama Vaše prijedloge i želje.

Informacija klijentima

Kontaktirajte nas odmah!