Platni promet

Od 28. veljače 2005. godine Banka se, s ciljem unapređenja usluga platnog prometa svojim klijentima, pridružila grupi banaka koje samostalno obavljaju platni promet.

Plaćanja na račune izvan BKS Banke obavljaju se putem dva sustava plaćanja:

 1. NKS-om (Nacionalni klirinški sustav) i
 2. HSVP-om (Hrvatski sustav velikih plaćanja).

Pored međubankovnih naloga postoji i mogućnost izvršenja internih platnih naloga na račune unutar BKS Banke

 

Bezgotovinska plaćanja mogu se obavljati:

 1. putem papirnog medija ili magnetnog medija u Banci
 2. putem BKS Bank-online usluge – posebno se ugovara
 3. putem trajnih naloga - posebno se dogovara
 4. putem papirnog ili magnetnog medija u svim poslovnicama FINA-e
 5. putem elektronskog plaćanja – FINA e-servis plaćanja (ugovara se izravno sa FINA-om).

Uplate/isplate gotovine mogu se obavljati:

 1. u Banci
 2. u svim poslovnicama FINA-e
 3. u dnevno-noćne trezore FINA-e (ugovara se izravno sa FINA-om).

Sve promjene odvijaju se na multivalutnom računu čiji je broj određen IBAN-om /International Bank Account Number/ te je isti potrebno navesti kod zadavanja naloga banci.

SEPA- jedinstveno područje plaćanja u eurima (eng. Single Euro Payments Area) jest područje na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu izvršavati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

SEPA područje obuhvaća članice Europske unije (EU) i Europskog gospodarskog prostora (EEA – European Economic Area)

SEPA transakcija je ona transakcija koja zadovoljava slijedeće uvjete:
Valuta plaćanja=EUR,
Opcija troška=SHA,
Broj računa=ispravan IBAN platitelja i primatelja,
Zemlja platitelja i primatelja=SEPA zemlja (članice EU i EEA).

Kanali plaćanja u stranim valutama ovisno o vrstama valuta i zemljama plaćanja

Plaćanje u EUR-ima unutar RH vrši se EURO-NKS-om
Plaćanja se vrše prema pravilima za plaćanje  SEPA transakcija sukladno Terminskom planu izvršenja platnih transakcija u RH u EUR-ima.

Plaćanje u EUR-ima u SEPA područje vrši se SEPOM
Plaćanja se vrše prema pravilima za plaćanje  SEPA transakcija sukladno Terminskom planu izvršenja platnih transakcija u SEPA područje u EUR-ima.

 

Plaćanje u ostalim valutama vrši se SWIFT-om
Plaćanja se vrše prema pravilima SWIFT-a sukladno Terminskom planu izvršenja platnih transakcija u ostalim valutama u inozemstvo.

 

Način ispunjavanja naloga
Radi urednog i promptnog izvršenja, prilikom ispunjavanja Naloga za plaćanje u inozemstvo, potrebno je posebno obratiti pažnju na sljedeće podatke:
1. Korisnik: upisati IBAN korisnika te puni naziv i adresu korisnika (u koliko se radi o SEPA transakciji BIC banke korisnika je automatski prepoznat)
2. Banka korisnika: upisati puni naziv i sjedište banke korisnika te njenu SWIFT adresu (obavezno za NON SEPA plaćanja)
3. Plaćanje na teret: potrebno je upisati Vaš IBAN uz navođenje oznake šifre valute, npr. 978, 191, a Banka će temeljem dispozicije izvršiti plaćanje u inozemstvo uz terećenje računa koji je naveden u tom polju.
Ovaj način poslovanja Vas oslobađa dodatne uplate kunske protuvrijednosti za iznos naloga i naknade.

 

 • Terminski plan izvršenja platnih transakcija
 • Uputa o popunjavanju naloga za plaćanje
 • Uputa za popunjavanje naloga za isplatu osobnih primanja za primatelje
 • Popis ovlaštenih donositelja naloga
Servis za klijente

0800 257 257

Koristite usluge našeg servisa za klijente!

Servis za telefonski kontakt

Rado ćemo Vas nazvati kako bismo osobno odgovorili na Vaša pitanja.

Dogovoriti telefonski poziv!

Vaše mišljenje je bitno!

Kako bismo skupa bili još uspješniji, pozivamo Vas da podijelite s nama Vaše prijedloge i želje.

Informacija klijentima

Kontaktirajte nas odmah!