BKS Bank-online

BKS Bank-online je skup usluga koje korisniku omogućuju rad s Bankom putem interneta. Namijenjen je pravnim osobama, klijentima BKS Banke.

BKS Bank - online je skup usluga koje korisniku omogućavaju korištenje usluga Banke putem interneta. BKS Bank-online namijenjen je pravnim osobama koje su klijenti Banke.

 • Tehnički preduvjeti

  1. podržani operativni sustavi:
   - Windows 7
   - Windows 8.x
   - Windows 10
  2. raspoloživi USB port
  3. podržani internet preglednici:
   - Internet Explorer (preporučena zadnja verzija)
   - Microsoft Edge (preporučeno zadnja verzija)
   - Google Chrome (preporučeno zadnja verzija)
   - Apple Safari (preporučeno zadnja verzija)
  4. Acrobat Reader (preporučeno zadnja verzija)
  5. JAVA (preporučeno zadnja verzija)
 • Mogućnosti

  BKS Bank-online za pravne osobe svojim korisnicima omogućava:
  1. pregled stanja po transakcijskim računima
  2. pregled prometa po transakcijskim računima
  3. pregled i ispis izvoda po transakcijskim računima
  4. plaćanje kunskih/deviznih računa
  5. plaćanje pojedinačnim unosom
  6. slanje zbrojnog naloga u SEPA (PAIN.001) formatu
  7. preuzimanje izvadaka u SEPA (CAMT.053) formatu
  8. pregled i kontrola svih naloga za plaćanje
  9. istovremeno potpisivanje većeg broja naloga
  10. pregled aktualne tečajne liste Banke i Hrvatske narodne banke
  11. zadavanje naloga za plaćanje unaprijed, uz mogućnost opoziva prije datuma izvršenja
  12. trenutno provođenje plaćanja na račune drugih sudionika platnog prometa, a koji imaju otvoren račun u Banci

  Potrebna dokumentacija

  Za pristupanje uslugama BKS Bank-online servisa, potrebno je prethodno ispuniti BKS Bank-online pristupnicu i obrasce: Zahtjev za izdavanje certifikata i Ugovor o obavljanju usluga certificiranja u dva primjerka. Nakon toga, potrebno je ispunjenju pristupnicu, obrasce i ugovore donijeti osobno u Banku zajedno sa preslikom dokumenta (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putovnica) na kojoj je vidljiv Vaš OIB. Pristupnicu, obrasce i upute za njihovo ispunjavanje moguće je preuzeti preko naše internet stranice.

  Ispunjenu dokumentaciju dostavite u radnom vremenu vašem savjetniku na adresi Mljekarski trg 3.
  Napomena: Ako ste već bili korisnik Fina-inog e-plaćanja, ugovaranjem BKS Bank-online usluge ne gasite korištenje aplikacije FINA e-plaćanje. Za otkazivanje usluge FINA e-plaćanje molimo obratite se nadležnoj poslovnici FINA-e.

  Sigurnost korištenja BKS Bank-online usluge osigurana je 256 bitnom enkripcijom, FINA e-karticom/USB smart čitačem i autentifikacijom korisnika prilikom pokretanja svake operacije.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese podrska@bks.hr.

 

 

Instalacijska dokumentacija za BKS Bank - online        Download
BKS Bank online - WIN.zip               Download
BKS Bank online – MAC_LINUX.zip Download
infoBKS usluga            Download
BKS Bank-online sigurnost Download

 

Ovdje ćete pronaći odgovore na najčešće postavljena pitanja, koja su radi boljeg pregleda podijeljena u dvije skupine:

 • Instalacija i rad sa čitačem

  1. Što je sve potrebno instalirati?
   Iz instalacijskog paketa potrebno je instalirati: Podršku (drivere) za čitač smart kartica / USB smart čitač, aplikaciju ActivClient / IDPrime / GemaltoQ (64 ili 32 bitno izdanje ovisno o Vašem operacijskom sustavu), te certifikat: ROOT certifikat. Za pomoć pogledajte uputu (Instalacijska dokumentacija za BKS Bank-online) u kartici Instalacijski paket.
  2. Može li se koristiti usluga e-bankinga na različitim računalima?
   Usluga BKS Bank online može se koristiti na više različitih računala, ali je potrebno ponoviti instalaciju na novom računalu.
  3. Kako registrirati certifikat?
   Kako biste se mogli koristiti smart karticom / USB smart čitačem, certifikat s kartice mora biti registriran na Vaše računalo. Pomoću aplikacije ActivClient / IDPrime / GemaltoQ client se vrši registracija certifikata, što je opisano u uputi (Instalacijska dokumentacija za BKS Bank-online).
  4. Nemogućnost spajanja na BKS Bank-online
   -   Provjerite da li Vaš čitač ima u sebi umetnutu karticu. Ako nema, umetnite je.
   -   Ako ima umetnutu karticu, provjerite da li svijetlo na čitaču svijetli ili blinka. Ako blinka, pokušajte dublje umetnuti karticu u čitač. Ako i dalje blinka, pokušajte izvući čitač iz računala i opet ga staviti nazad (probajte ga i spojiti na par različitih USB portova). Ako i dalje blinka, resetirajte Vaše računalo.
   -   Provjerite USB smart čitač i vidite da li svjetlo na čitaču blinka ili stalno gori. Ukoliko blinka, pokušajte s drugim USB port-om ili resetirajte računalo.   
   -   Prilikom spajanja, provjerite da li Vam se pojavljuje ekran sa Vašim imenom i prezimenom kako je opisano u uputi (Instalacijska dokumentacija za BKS Bank-online). Ako se ne pojavljuje, ponovite korak instalacija certifikata na računalo sa kartice kako je opisano uputama i pokušajte ponovno.
   -   Ako Vam se u popisu imena na početku pojavi više puta Vaše ime, pokušajte se spojiti s drugim certifikatom.
   -   Provjerite da li je Vaš status u poduzeću i dalje isti. Npr. ako ste bili ovlaštenik, a to više niste, BKS Bank-online će Vam automatski zabraniti pristup sustavu.
   -   Ako i dalje imate problem, nazovite našu podršku za klijente na 0800 257 257 ili nam pošaljite e-mail sa čim je moguće detaljnijim opisom pogreške na e-mail adresu podrške za klijente.
 • Rad s aplikacijom BKS Bank-online

  1. Prilikom spajanja ne pojavljuje se Vaše ime (certifikat) za izbor
   -   Provjerite da li je sve u redu sa Vašim certifikatima.
   -   Provjeru radite na sljedeći način: u Internet Exploreru odaberite opciju Tools, te zatim Internet Options.
   -   Iz Internet Options ekrana odaberite na gornjoj strani podekran Content.
   -   Stisnite na gumb Certificates.
   -   Provjerite da li je Vaš certifikat u popisu. Ako nije, onda je izbrisan. U tom slučaju pristupite opet instaliranju certifikata prema uputi (Instalacijska dokumentacija za BKS Bank-online).
   -   Ako je Vaš certifikat na popisu, provjerite stupac Istek certifikata (Expiration date). Ako Vam je datum manji od današnjeg, znači da Vam je certifikat istekao. U tom slučaju nazovite nas na broj telefona 0800 257 257.
   -  Ako ste još uvijek ne možete koristiti uslugom BKS Bank online, pošaljite e- mail na podrska@bks.hr ili pozovite kontakt broj: 0800 257 257 kako bi Vam pokušali pomoći u rješavanju Vašeg problema.
  2. Ispis naloga unesenog prethodni dan
   -   Postoji potreba da ispišete nalog koji ste unesli prethodni dan, ali ga više nemate u popisu današnjih naloga.
   -   Odaberite opciju Promet -> Pretraživanje po prometu.
   -   Uzmimo za primjer da je traženi nalog nastao na datum 18.5.2016.
   -   U kućicu Datum valute od unesite 18.5.2016.
   -   U kućicu Datum valute do unesite 18.5.2016.
   -   Ovisno o tome radi li se o uplati ili isplati, odaberite kružić Na teret ili U korist. Ako niste sigurni, odaberite opciju Na teret i U korist.
   -   Stisnite gumb traži.
   -   U novom prozoru stisnite sliku Printera za ispis.
   -   Ispišite potvrdu.
  3. Nepojavljivanje izvatka za ispis
   -   Provjerite kada ste registrirali uslugu za BKS Bank-online. Izvatci se formiraju tek od tog datuma. Prethodni datumi nisu obuhvaćeni formiranjem izvadaka, te nisu vidljivi u popisu.
   -   Ako ste registrirali uslugu BKS Bank-online prije datuma očekivanog izvatka, nazovite našu podršku za klijente na 0800 257 257 kako bismo Vam pokušali pomoći u rješavanju Vašeg problema.

 

Pomoću aplikacije "Fastviewer" u mogućnosti smo podržati Vas kod analize problema nastalih tijekom korištenja BKS Bank–online. Komunikacija se odvija putem 256-bitne šifrirane i samim tim sigurne internet veze.

 

 • Bitne informacije

  1. Nazovite podršku za BKS Bank-online (0800 257 257).
  2. Najprije ćemo Vam pokušati pomoći putem telefona. Ukoliko to nije moguće, uz Vašu suglasnost koristiti ćemo udaljeni pristup Vašem računalu kroz aplikaciju „Fastviewer“.
  3. Pokrenite predmetnu aplikaciju pomoću klika na naredni link: snimiti Fastviewer-tool.
  4. Nakon toga otvara se prozorčić (pravni naputak) s podrobnijim informacijama o samom „Fastviewer“-u. Klikom na „accept“, bićete zamoljeni da upišete br. sesije kako bi se uspostavila veza s BKS Bankom.   
  5. Tek nakon toga odnosno nakon što dobijemo Vašu suglasnost da pristupimo Vašem online bankingu, isti postaje vidljiv na ekranu BKS djelatnika.
  6. Pomoću strelice miša vodimo Vas kroz samu aplikaciju odnosno u mogućnosti smo uz Vašu suglasnost na Vašem računalu preuzeti upravljanje mišem. Pri tome ne postoji potreba pohranjivanja bilo kakvih stranih programa na Vašem računalu.
  7. Vi možete u svako vrijeme preuzeti upravljanje mišem od BKS djelatnika ili prekinuti rad s aplikacijom Fastviewer.

Savjetujemo Vam da u slučaju potrebe iskoristite mogućnost udaljenog pristupa, odnosno pomoću aplikacije Fastviewer kako bismo Vaša pitanja i probleme mogli riješiti brzo i učinkovito.

 

 • BKS Bank-online pristupnica
 • Zahtjev za izdavanje certifikata
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja
 • Instalacijska dokumentacija za BKS Bank-online
 • Uputa za korištenje HW tokena
 • Uputa za korištenje SW tokena
 • infoBKS usluga         
 • BKS Bank-online sigurnost

 

 1. Trustwave

 

 
Servis za klijente

0800 257 257

Koristite usluge našeg servisa za klijente!

Servis za telefonski kontakt

Rado ćemo Vas nazvati kako bismo osobno odgovorili na Vaša pitanja.

Dogovoriti telefonski poziv!

Vaše mišljenje je bitno!

Kako bismo skupa bili još uspješniji, pozivamo Vas da podijelite s nama Vaše prijedloge i želje.

Informacija klijentima

Kontaktirajte nas odmah!