Impresum

BKS Bank AG, Klagenfurt
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska
Mljekarski trg 3
HR-51000 Rijeka
T: +385 (0)51 353-555
F: +385 (0)51 353-566
Internet: www.bks.hr
E: info@bks.hr

SJEDIŠTE :
Sjedište podružnice je u Rijeci.

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):
040364313

OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ:
02138784111

PDV broj:
HR02138784111

TRGOVAČKI SUD:
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-16/5998-4

VODEĆI BROJ BANKE:
2488001

BIC (SWIFT ADRESA):
BFKKHR22

RAČUN BANKE:
Račun Banke: 2488001-1011111116

IBAN:
HR5724880011011111116

OSOBE OVLAŠTENE DA U POSLOVANJU PODRUŽNICE ZASTUPAJU INOZEMNOG OSNIVAČA:

Tihomir Zadražil

Juraj Pezelj

PRIMJENJIVE ZAKONSKE ODREDBE
BKS Bank AG u poslovanju putem Podružnice na području Republike Hrvatske na odgovarajući način primjenjuje važeće propise propisane člankom 88. (2) Zakona o kreditnim institucijama na snazi u Republici Hrvatskoj i propise određene Notifikacijom Hrvatske narodne banke u korist općeg dobra.

ZAŠTITA PODATAKA:
BKS Bank AG u poslovanju putem Podružnice na području Republike Hrvatske na odgovarajući način primjenjuje Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679) i ostale važeće propise Republike Hrvatske koji reguliraju zaštitu podataka te na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o kreditnim institucijama koji propisuju obvezu čuvanja bankovne tajne. 

Detaljnije informacije dostupne su u Izjavi o zaštiti osobnih podataka objavljenoj na dnu ove rubrike. Sve izmjene i dopune predmetne Izjave biti će objavljene na istom mjestu. Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati  na adresu BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mljekarski trg 3, 51 000 Rijeka (s naznakom za službenika za zaštitu podataka), putem e-maila dpo@bks.hr i putem ostalih kontakata objavljenih na ovim web stranicama. 

PRIGOVORI I ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Ako klijent smatra da mu je u poslovnom odnosu s BKS Bank povrijeđeno neko pravo ili nije zadovoljan kvalitetom pružene usluge, preporuka je da se nastala situacija pokuša razriješiti bez odlaganja u poslovnici u kojoj je došlo do sporne situacije. U većini slučajeva situacija se riješi jednostavno i brzo na obostrano zadovoljstvo. Ukoliko to Klijentu ne odgovara ili i nakon razgovora situacija nije riješena, moguće je podnijeti pisani prigovor na adresu: BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka i/ili na adrese poslovnica Banke. Prigovor je moguće podnijeti i na e-mail adresu info@bks.hr i putem elektroničkog obrasca Kontaktirajte nas odmah na početnoj web stranici Banke.

Upute i postupak podnošenja prigovora Banci dostupni su u dokumentu pod naslovom Informacija klijentima: Vaše mišljenje je bitno! u tiskanom obliku u svim poslovnicama Banke i na početnoj web stranici Banke pod rubrikom Vaše mišljenje je bitno.

Ukoliko Klijent nije zadovoljan odgovorom ili rješenjem Banke na podneseni prigovor i ako misli da ponovljeni kontakt s Bankom neće doprinijeti rješenju nastale situacije može o istom obavijestiti Hrvatsku narodnu banku na adresu:
Hrvatska narodna banka
Trg hrvatskih velikana 3  
10000 Zabreb
www.hnb.hr

Ukoliko potrošač nije zadovoljan konačnim rješenjem prigovora iz područja platnog prometa odnosno ako smatra da se Banka ne pridržava primjenjivih propisa o obvezama informiranja i/ili pravima i obvezama  u svezi s pružanjem i korištenjem platnih usluga, može se obratiti Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Roossveltov trg 2, e-mail adresa: www.hgk.hr, kao tijelu nadležnom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Banka je dužna sudjelovati u postupku alternativnog rješavanja spora iz područja platnog prometa koji je potrošač pokrenuo pred navedenim tijelom.

U ostalim područjima poslovanja Banke s potrošačima, ako Banka interno ne riješi prigovor na zadovoljstvo Klijenta, također je moguće obratiti se Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili kod online ugovorenih usluga konzultirati Platformu za online rješavanje potrošačkih sporova kojoj je moguće pristupiti putem linka: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HR . Predmetna informacija ne smatra se obvezujućom za Banku niti pristankom Banke glede načina rješavanja spora niti tijela za rješavanje spora.

Postupci pred navedenim tijelima ne moraju rezultirati obvezujućom odlukom za stranke u sporu.


KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES):

  1. Cookie regulativa


MATIČNO DRUŠTVO (informacije sukladno §5 austrijskog E-commerce zakona i dodatni navodi sukladno austrijskom Zakonu o medijima):
BKS Bank AG
St.Veiter Ring 43
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
T: +43 (0) 463 58 58-0
F: +43 (0) 463 58 58-0
Internet: www.bks.at
E-mail: bks@bks.at

SJEDIŠTE DRUŠTVA:
Sjedište društva nalazi se u općini Klagenfurt am Wörthersee (Austrija).

OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ:
95202348925

TEMELJNI KAPITAL:

Temeljni kapital BKS Bank AG iznosi EUR 85.885.800,00 i podijeljen je na redovne dionice, koje glase na ime te povlaštene dionice, koje glase na ime, bez prava glasa.

 

Vrsta dionice Broj   ISIN     
redovne dionice: 37.839.600 AT0000624705
nove redovne dionice 3.303.300 AT0000A1Z478
povlaštene dionice: 1.800.000 AT0000624739


SUDSKI REGISTAR:
Upisan u sudski registar zemaljskog suda u Klagenfurtu, Dobernigstraße 2, A-9020 Klagenfurt pod brojem 91810s.

VODEĆI BROJ BANKE:
17000

BANK IDENTIFIER CODE (BIC):
BFKKAT2K

Legal Entity Identifier (LEI):
529900B9P29R8W03IX88

Global Intermediary Identification Number (GIIN):
CU7H97.99999.SL.040

POREZNI BROJ (UID-Nr.):
ATU25231503

DVR-BROJ (broj dodjeljen od strane austrijske agencije za zaštitu osobnih podataka):
0063703

NADLEŽNO NADZORNO TIJELO:
Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 9020 Wien

ČLANSTVO:
BKS Bank AG je članica gospodarske komore Koroške, Europaplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, sektor za banke i osiguranja.

PRIMJENJIVE ZAKONSKE ODREDBE
Primjenjuju se posebice pravne odredbe austrijskog Zakona o kreditnim institucijama (Bankwesengesetz – BWG) te  Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Wertpapieraufsichtsgesetz – WAG) u važećoj verziji. Predmetne pravne odredbe objavljene su na internet stranici www.ris.bka.gv.at.

PRAVNE UPUTE:
Sadržaji internet stranice:
BKS Bank AG redovito provjerava i aktualizira informacije na svojim internet stranicama. Pored sve pažnje moguće je da se podaci u međuvremenu promjene. Iz tog razloga nismo u mogućnosti preuzeti odgovornost ili garantirati za aktualnost, ispravnost i potpunost informacija stavljenih na raspolaganje putem interneta. To se posebice odnosi na navode iskazane u iznosima. Dokumenti dostupni putem interneta ne predstavljaju niti ponudu niti nalog za prodaju odnosno kupovinu proizvoda navedenih u njima.
Isto vrijedi za sve ostale internet stranice na koje se upućuje putem hyperlinka. Uspostavljanje veze s takvim internet stranicama odvija se na vlastitu odgovornost. BKS Bank AG ne provjerava niti sadržaj niti zakonsku usklađenost dotičnih stranica te za isto nije odgovorna.

Izmjene Internet stranice:
BKS Bank AG si pridržava pravo na izmjene ili dopune informacija na svojim internet stranicama.

Isključenje odgovornosti:
BKS Bank AG  ne koristi svoje internet stranice da bi Vama ili drugima ponudila savjetovanje ili dala preporuke. Informacije i/ili elementi na ovim internet stranicama ne predstavljaju pouzdanu osnovu za donošenje odluka o ulaganju kao i drugih odluka. Navodi o performansu vrijednosnih papira odnose se na prošlost a ne nužno i na budući razvoj. Molimo kontaktirajte svog savjetnika prije donošenja odluke o investicijskom ulaganju.
Načelno vrijedi da BKS Bank i njena poduzeće kćerke ne snose odgovornost za štetu prouzrokovanu svojim internet oglašavanjem.Spomenuto se posebice odnosi na bilo koju vrstu štete koja rezultira iz smetnji u hardveru ili softveru, iz neuspješno uspostavljene veze s BKS Bank AG  te uslijed drugih smetnji u vezi.
Razmjena podataka odvija se preko javnih nezaštićenih telekomunikacijskih uređaja drugih poduzeća (osim ako izričito nije drugačije navedeno). Za svaku štetu (uključujući i propuštenu dobit) uzrokovanu smetnjama u prijenosu, tehničkim nedostacima, prekidima, odlaganjem i sl. te nezakonskim intervencijama na uređajima telekomunikacijskih poduzeća, BKS Bank AG ne snosi bilo koju vrstu odgovornosti. Odgovornost BKS Banke AG je isključena i ukoliko je šteta (uključujući i propuštenu dobit) prouzročena prethodno navedenim tehničkim problemima nastalim putem/na tehničkim uređajima BKS Banke.
BKS Bank AG posebice nije odgovorna za greške nastale neprimjerenim rukovanjem programa ili modifikacijom istih od strane korisnika ili drugih osoba.

Autorsko pravo, pravo trgovačkih marki:
Sadržaj i struktura internet stranice BKS Bank AG zaštićeni su autorskim pravom i pripadaju isključivo BKS Banci odnosno njenim poduzećima kćerima. Autorska prava drugih osoba se izuzimaju. Svako umnožavanje ili uporaba informacija te podataka, naročito tekstova, dijelova tekstova ili slika iziskuje prethodno ishođenje suglasnosti od strane BKS Bank AG. Kroz pohranjivanje ili preslikavanje podataka odnosno cijele internet stranice ili kroz ostale aktivnosti ne dolazi do prijenosa bilo kojih prava.BKS Bank AG  si zadržava sva prava, posebice autorska prava te prava trgovačkih marki glede svih elemenata predmetne internet stranice i iskoristiti će sve raspoložive instrumente ista i da ostvari.

Zaštita podataka:
BKS Bank AG skuplja, obrađuje te uporabljuje osobne podatke isključivo u skladu sa propisima austrijskog Zakona o zaštiti osobnih podataka (Datenschutzgesetz – DSG), Zakona o telekomunikacii (Telekommunikationsgesetz – TKG) te Zakona o kreditnim institucijama (Bankwesengesetz – BWG) u važećoj verziji.

E-Mail-korespondencija:
Poznato je da se informacije i podaci upućeni putem e-maila mogu izmijeniti i bez aktivnog učestvovanja pošiljaoca. Iz ovog razloga ukoliko nije ugovoreno drugačije, BKS Bank AG nije u mogućnosti primati pravno obvezujuće naloge putem e-maila. Stoga je, ukoliko nije ugovoreno drugačije, razmjena poruka putem e-maila, posebice onih s pravno obvezujućim sadržajem, za BKS Bank AG neobvezujuća. Ulazni e-mailovi čitaju se i obrađuju samo u okviru redovnog radnog vremena banke.

Oznake specifične za spol:
Izrazi uporabljeni na internet stranicama BKS Bank AG , kao npr. klijent, voditelj, djelatnik i sl., odnose se na isti način kako na žene tako i na muškarce.

Komercijalni uvjeti:
Kod definiranja komercijalnih uvjeta BKS Banka nastoji uzeti u obzir svoj poslovni model te utvrđenu strategiju rizika.

DODATNI NAVODI O MATIČNOM DRUŠTVI SUKLADNO AUSTRIJSKOM ZAKONU O MEDIJIMA
Izdavač, medijski vlasnik, mjesto redakcije, izdavanja
BKS Bank AG
St.Veiter Ring 43
9020 Klagenfurt am Wörthersee
upisan u sudski registar pod brojem 91810s (zemaljski sud Klagenfurt)

ORGANI BANKE/DIONIČARI:

  1. Uprava i nadzorni odbor
  2. Vlasnička struktura sukladno §25 austrijskog Zakona o medijima


DJELATNOST:
obavljanje bankarskih poslova u tu- i inozemstvu

NAČELNI SADRŽAJNI PRAVAC:
Predstavljanje BKS Banke i njenih poduzeća kćerki
Informacije o proizvodima i uslugama iz ponude BKS Banke
Informacije o općenitim temama iz bankarskog poslovanja

SADRŽAJ I TEHNIČKI KONCEPT:
BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
3 Banken IT GmbH, Untere Donaulände 28, 4020 Linz

  • Informacije o zaštiti depozita - Informativni letak za deponente        Download

Izjava o zaštiti osobnih podataka 05/2018        Download