Štednja po viđenju

Ukoliko želite u svakom trenutku neograničeno raspolagati svojim sredstvima Vaš izbor je štednja po viđenju.

U BKS Banci moguće je štediti po viđenju u kunama i / ili valuti, otvaranjem:

  1. kunskog štednog uloga
  2. deviznog štednog uloga

Banka klijentu otvara račun štednog uloga te na taj način osim štednje preko štednog uloga možete primati gotovinske i druge pologe iz zemlje i inozemstva te obavljati gotovinske isplate i interne prijenose na druge račune u Banci. Uz štedni ulog Banka izdaje štednu knjižicu.


Štedni ulog mora glasiti na ime građana. Štedni ulozi na donositelja odnosno na donositelja sa zaporkom nije moguće otvoriti.

 

Banka će otvoriti štedni ulog na osnovi sljedeće dokumentacije:

  1. Službenog osobnog dokumenta
  2. OIB – osobni identifikacijski broj,
  3. Zahtjeva za otvaranje i vođenje štednog uloga (obrazac Banke)
  4. Potpisni karton (obrazac Banke)
  5. druge dokumentacije na zahtjev Banke

Vlasnik može odrediti do dva ovlaštenika za raspolaganje sredstvima na štednom ulogu, i dužan je pravovremeno obavijestiti  Banku o svim izmjenama  ovlaštenika.


Sredstva na štednom ulogu formiraju se od gotovinskih uplata i priljeva iz zemlje i inozemstva po raznim osnovama.

Gotovinske uplate u kunama moguće su bez ograničenja u poslovnicama Banke.

 

Gotovinske uplate u stranim sredstvima plaćanja dopuštene su isključivo Vlasniku odnosno zakonskom zastupniku/skrbniku i ovlašteniku u poslovnicama Banke.

 

Na štedni ulog Vlasnik može položiti novčana sredstva u valutama koje su istaknute na tečajnoj listi Banke i za koje su utvrđeni tečajevi za devize i za efektivu.


U slučaju gubitka i krađe, zlouporabe ili drugog neovlaštenog postupanja sa štednom knjižicom Vlasnik odnosno osobe koje mogu raspolagati štednim ulogom dužni su o tome u najkraćem roku izvijestiti Banku u najbližoj poslovnici pisanom prijavom.

  • Opći uvjeti poslovanja po štednim ulozima građana u primjeni od 01.01.2019.
  • Opće informacije štedni ulozi
  • Opći uvjeti poslovanja po štednim ulozima građana
Servis za klijente

0800 257 257

Koristite usluge našeg servisa za klijente!

Servis za telefonski kontakt

Rado ćemo Vas nazvati kako bismo osobno odgovorili na Vaša pitanja.

Dogovoriti telefonski poziv!

Vaše mišljenje je bitno!

Kako bismo skupa bili još uspješniji, pozivamo Vas da podijelite s nama Vaše prijedloge i želje.

Informacija klijentima

Kontaktirajte nas odmah!