Stambeni krediti

Ukoliko ste odlučili kupiti stan ili kuću, ili možda samo želite preurediti, nadograditi ili opremiti već postojeći objekt preporučamo Vam odabir stambenog kredita BKS Banke.

 

Opće informacije za Stambene kredite u EUR uz promjenjivu kamatnu stopu za cijeli rok otplate

Opće informacije za Stambene kredite u EUR uz fiksnu kamatnu stopu za prve dvije godine otplate

Opće informacije za Stambene kredite u HRK uz promjenjivu kamatnu stopu za cijeli rok otplate

 • Kreditna sposobnost 

  Krediti se odobravaju kreditno sposobnim državljanima RH, s primanjima koje ostvaruju unutar RH (zaposlenima ili s mirovinom u RH). Potrebna primanja izračunavaju se kao dio ukupne kreditne sposobnosti klijenta.
  U jednom kreditnom poslu mogu se pojaviti:
  - najviše 2 fizičke osobe zaposlene kod istog poslodavca,
  - samo jedna osoba: starosni umirovljenik, osoba koja ostvaruje prihode od samostalne djelatnosti (obrt, slobodno zanimanje, djelatnost poljoprivrede i šumarstvo) ili osoba zaposlena kod iste, vlasnik d.o.o. s manje od 10 zaposlenih ili osoba zaposlena kod istog).

 

 • Instrumenti osiguranja

  1. Zadužnica svih sudionika u kreditu
  2. Izjava o zapljeni po pristanku dužnika
  3. Mjenica svih sudionika u kreditu
  4. Polica osiguranja nekretnine (uklj. osiguranje od požara) vinkulirana u korist Banke
  5. Polica riziko – životno osiguranja* - po potrebi
  6. Supružnik – sudužnik - po potrebi
  7. Jamac platac** - po potrebi
  8. Upis hipoteke
  9. Ostali instrumenti osiguranja*** - po potrebi

  * Ukoliko kod kreditnog predmeta odn. zahtjeva postoji nepokrivenost predmetnog kredita, potrebno je dodatno tražiti od klijenta vinkuliranu policu životnog osiguranja ili životnog riziko osiguranja vinkuliranu u korist Banke u min. iznosu koji odgovara nepokrivenom dijelu kreditnog iznosa.


  ** „Jamac platac” se u Uputi za određivanje instrumenata osiguranja“ vrednuje s 0%. Jamstva trećih osoba i njihovi instrumenti osiguranja naplate tražbine Banke, uzet će se u obzir od strane Savjetnika za klijente, ukoliko se radi o graničnim slučajevima u smislu ocjene boniteta dužnika / klijenta. Odluka o odabiru Jamca, kao dodatnog instrumenta osiguranja, nalazi se u nadležnosti Savjetnika za klijente ili nositelja ovlasti. Jamac mora biti ugovorna strana u osnovnom ugovoru o kreditu.

   

  *** U slučaju nedostatnog pokrića koriste se i drugi instrumenti osiguranja.

 • Potrebna dokumentacija
 • Potvrda poslodavca
 • Opći uvjeti kreditiranja građanstva
 • Opće informacije Stambeni krediti u EUR promjenjiva KS
 • Opće informacije Stambeni kredit u EUR fiksna KS (prve dvije godine)
 • Opće informacije Stambeni krediti u HRK promjenjiva KS
 • Informacije za potrošača o postupku dobivanja kredita
 • Opći uvjeti kreditiranja građanstva u primjeni od 12.2017
 • Opći uvjeti kreditiranja građanstva u primjeni od 01.03.2018.
Servis za klijente

0800 257 257

Koristite usluge našeg servisa za klijente!

Servis za telefonski kontakt

Rado ćemo Vas nazvati kako bismo osobno odgovorili na Vaša pitanja.

Dogovoriti telefonski poziv!