Struktura dioničara BKS Banke

Glas.jpg?JSESSIONID=ZbbpcvzL6k1v2FHyM1BdT9GVy9fr5jc7T02ptm6FbYJ8MLjy9w76!781096905!1558377448783

Kapital.jpg?JSESSIONID=ZbbpcvzL6k1v2FHyM1BdT9GVy9fr5jc7T02ptm6FbYJ8MLjy9w76!781096905!1558377448783

Dioničari, koji su na grafiku označeni crvenom bojom, sklopili su ugovore o vezivanju glasova.